تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
استاندارد 29001

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 29001 ISO / TS

این استاندارد نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات برای صنایع گاز طبیعی، پتروشیمی و نفت مشخص می کند. هدف این مشخصات فنی، ایجاد یک نظام مدیریت کیفیت است که بتواند بهبود مستمر را میسر ساخته و بر پیشگیری از ایجاد نقص کاهش تغییرات و ضایعات در زنجیره عرضه و در ارائه خدمت تأکید نماید. این مشخصات فنی همراه با خواسته ها و الزامات اختصاصی مشتریان تعیین کننده الزامات پایه های نظام مدیریت کیفیت توسط کاربران این مدرک می شود. قصد از این مشخصات فنی اجتناب از ممیزی های چندباره برای اخذ گواهی های مختلف است و نگرش واحدی را در مورد نظام مدیریت کیفیت برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی فراهم می آورد. در تاریخ 15/ ۹ /2003 اولین ویرایش از استاندارد بین المللی اختصاصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تحت نام 29001 ISO / TS توسط کمیته ISO/TC67 سازمان جهانی استاندارد (ISO) تدوین و منتشر شده و در چارچوب نیازمندی های استاندارد بین المللی 9001 ISO با ارانه نیازمندی های خاص اضافی صنعت نفت که تلفیقی تخصصی از استانداردهای مدیریتی اروپایی و آمریکایی می باشد، زبان مشترکی را ایجاد نموده و بزرگترین کمپانی هایی که در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند آن را در دستور کار خود قرار داده و فعالیت بر اساس این استاندارد را به عنوان یک الزام ویژه لازم الاجرا دانسته و اجرای آن را به پیمانکاران خود توصیه نمودند.

فواید اجرا و استقرار سیستم

ایجاد رویکرد نظام مند برای رهبری فعالیتها جهت کاهش ضایعات

بهبود عملکرد شرکت شامل کیفیت محصولات و خدمات

بهبود مستمر

رضایت مشتریان

کنترل و پایش موثر فرآیندها

پیشگیری از خطا

کاهش نوسانات و ضایعات در چرخه تامین و خصوصا ارائه دهندگان خدمات

همسویی و مطابقت با استانداردهای بین المللی و ایجاد فرصت هایی برای پیشی گرفتن از سایر رقبا

برای چه سازمانهایی کاربرد دارد؟

تولیدکنندگان مواد و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعم از پایین دستی و بالا دستی

تامین کنندگان خدمات برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

خریداران تجهیزات، مواد و خدمات

پیمانکاران طراحی، احداث، ساخت، اجرا و نصب در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.