تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
استاندارد 29990

استاندارد ایزو 29990

استاندارد ایزو 29990 یک استاندارد با ماهیت صدور گواهینامه می باشد سازمان هایی که حوزه فعالیت آنها آموزش های غیررسمی است می توانند این استاندارد را دریافت کنند. همچنین واحدهای آموزش شرکت ها، کارخانه ها و همه انواع سازمان ها حتی مراکز آموزشی هم می توانند این استاندارد را اجراء و مستقر نموده و پس از طی مراحل و روند ممیزی، گواهینامه انطباق با این استاندارد را اخذ نمایند.

مزایای به‌کارگیری استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

  • بهبود سیستم در کیفیت خدمات آموزشی ارائه ‌شده
  • شفافیت در خدمات معطوف به یادگیری
  • افزایش توان رقابتی خدمات ارائه‌شده
  • تحلیل شفاف برنامه‌های آموزشی
  • توسعه ی یک آموزش فراگیر محور اثربخش
  • تمرکز بر نیازهای فراگیران
  • نتایج قابل اندازه‌گیری در ارزشیابی خدمات آموزشی
  • پایش مستمر و کنترل فرآیند یادگیری
  • رسمیت بین المللی وتوسعه فعالیت‌های آموزش در اثر اجرای استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.