تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
استاندارد 9001

هدف از استقرار استانداردها در سازمان ها چیست؟

طراحی و اجرای نظام مدیریت کیفیت در سازمان تحت تأثیر نیازهای در حال تغییر اهداف ویژه آن ، محصولات، فرآیندهای بکار گرفته شده، اندازه و ساختار سازمان قرار می گیرد. این استاندارد پذیرش یک دیدگاه فرآیندی را در هنگام ایجاد، به کارگیری و بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب می نماید و یکی از مزایای این دیدگاه، کنترل مداومی است که بر روی ارتباط بین نکتک فرآیندها درون نظام فرآیندها و همچنین بر ترکیب و تعامل آن فراهم می کند. این استاندارد اساس و شالوده کلیه استانداردهای سیستم های مدیریت است که بعد از آن منتشر شده است

برای چه سازمان هایی کاربرد دارد؟

همه سازمان هایی که مدیریت کیفیت فعال را به عنوان زیربنای فلسفه شرکت اتخاذ کرده اند و قصد مدون نمودن فعالیت ها در سطح گسترده جهانی را دارند. شرکت هایی که این سیستم را اجرا کرده اند می توانند به اهداف سازمانی ترسیم شده در فرآیندها دست یافته و می توانند فرآیندهای کاری خود را به صورت مناسب تری مدیریت و پایش نماینده.

بخشی از فواید اجرا و استقرار استاندارد

ایجاد رویکرد نظام مند برای رهبری فعالیت ها در جهت کاهش ضایعات.

بهبود عملکرد شرکت شامل کیفیت محصولات و خدمات.

تقویت اعتماد عموم، مقامات رسمی، مشتریان،بانک ها و شرکت های بيمه نسبت به عملکرد سازمان.

کنترل هزینه با توجه به تفكر توأم با عمل آینده نگر و نظام مند.

شناسایی قویترانگيزه، وفاداری و رضایت کارکنان.

تقویت تصویر رقابتی در سطح ملی و بین المللی با به کارگیری عملکرد بهبود یافته تأیید شده سازمان.

بهبود فرآیندهای کاری و توجه به بهبود مداوم.

افزایش پیش گیری از خطا و تقویت اطمینان و قابلیت فرآیند در زنجیره تولید.

به ارمغان آوردن میزان بالاتری از رضایت مشتری بالاخص مصرف کننده نهایی.

رضایت کارکنان.

دانلود متن کامل استاندارد 9001

ISO 9001:2015

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.