تلفن : 22714021 - 9821+

مقالات

مقاله کنترل کیفیت فرایند نمایه سازی

مقدمه

سازماندهی اطلاعات از فرایندهای کلیدی در حوزه اطلاع رسانی ست که برای امکان پذیر ساختن جستجوی آسان و بازیابی موثر اطلاعات و مدارک به کار می رود. اطلاعات و مدارک بدون سازماندهی، به ویژه هنگامی که حجم آنها رو به فزونی می رود، قابلیت استفاده خود را از دست می دهند به همین منظور برای سازماندهی اطلاعات روش های گوناگونی پدید آمده اند که رولی و فارو انها را چنین طبقه بندی می کنند:

1.فهرست نویسی و رده بندی، که برای فهرست کردن مدارک موجود در مجموعه یا در یک زمینه تخصصی به کار میروند.

۲. نمایه سازی و چکیده نویسی، که برای شناسایی مدارک مورد نیاز و پاسخ به درخواست موضوعی خاص استفاده میشود.

بدین ترتیب سازماندهی اطلاعات را می توان مجموعه ایی از فعالیت ها تعریف کرد که در آنها مدارک و منابع اطلاعات تحلیل، طبقه بندی و قابل بازیابی می شوند. هدف از سازماندهی اطلاعات دسترسی بهتر و سریع تر به اطلاعات است که از دو طریق صورت می پذیرد. اول توصیف مدرک از لحاظ مشخصات ظاهری و دوم تحلیل و بازنمایی محتوای آن در این میان نمایه سازی نقش عمده ای در مدیریت اطلاعات ایفا می کند معمولا همه افراد بی آنکه با این مفهوم آشنا باشند برای مرتب ساختن اطلاعات و نظم دادن به آن از نوعی تمایه سازی ابتکاری استفاده می کنند، اما نمایه سازی حرفه ای که با استفاده از زبان طبیعی یا واژگان کنترل شده به تبدیل محتوای مدرک به اصطلاحات نمایه ای می پردازد، به روش ها و شیوه هایی استاندارد و همخوانی با سیاست هایی از پیش تعیین شده در چارچوب یک تظلم نمایه سازی نیاز دارد. نمایه سازی حرفه ای از رهیافت های اساسی سازماندهی اطلاعات است که برونداد آن، حلقه ارتباطی میان تولید کنندگان و کاربران اطلاعات را تشکیل می دهد.

بر این اساس، اگر نمایه سازی با کیفیتی مطلوب اجرا نشود نه تنها به هدف اولیه خود در تأمین این حلقه ارتباطی نائل نمی شود، بلکه باعث بازیابی اطلاعات بی ارتباط و سردرگمی کاربران و پیامدهای منفی دیگر خواهد شد از این رو توجه به کیفیت در این زمینه اهمیت می یابد و در مواردی نیز حیاتی می شود که حجم مدارک و شمار نمایه سازان زیاد باشد.

کیفیت نمایه سازی می تواند با دو مفهوم به کار رود اول ویژگی های نمایه ای که توانایی برآورده کردن نیازهاء خواست ها و انتظارات کاربران را دارد و دوم نمایه بدون نقص. در هر صورت، در یک نظام نمایه سازی جامع باید به موضوع کیفیت نیز توجهی درخور شود. با توجه به اهمیت کیفیت، روش های آماری گوناگونی برای اندازه گیری ایجاد بهبوده و تضمین کیفیت در طول هفت دهه گذشته شکل گرفته اند . با وجود این، کاربرد این روش ها در حوزه هایی مانند اطلاع رسانی چندان قدمتی ندارد. یکی از حوزه هایی که کاربرد کنترل کیفیت آماری ضروری می نماید، فرایند نمایه سازی است به همین منظور در این مقاله چگونگی کنترل کیفیت فرایند نمایه سازی بررسی میشود.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/05/15
  • تعداد مشاهده : 569 بار
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.