تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
ممیزان

دلفان . پریسا

دكتري صنايع غذايي

كارشناسي ارشد صنايع غذايي

مدرس بين المللي و ناظر رسمي دوره هاي تخصصي ايمني غذا تحت اعتبار سازمان رستوران هاي أمريكا

كارشناس و مشاور ارشد قوانين ايمني مواد غذايي سازمان غذا ودارو امريكا

انتخاب به عنوان فرد واجد شرایط برای کنترل پیشگیرانه  PCQI

رایت . بابک

دکتری مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد MBA از WWS Sweden

سرممیز / مدرس

عضو کمیسیون فنی استاندارد استاندارد ایران

مدیر عامل IPSA سازمان صدور گواهینامه بین المللی

ارزیابی (به عنوان) آزمون از) RAB-QSA ایالات متحده-استرالیا(

ممیز انطباق محصول با استاندارد CE

ترجمه و تالیف برخی از کتاب ها شامل : مدیریت ریسک،مدیریت پروژه،ISO22000،ISO45001، ISO 9001: 2015، ISO 14001: 2015، و غیره.

مفتخری . حمیدرضا

دکتری

کارشناسی ارشد

مدیر  QA

مدیر برنامه ریزی

سرممیز / مدرس

مشاور، سخنران، نویسنده و ممیز در زمینه مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه.

تالیف برخی از کتاب ها شامل: مدیریت ریسک، راهنمایی در مدیریت پروژه، ISO 21500: 2012، برنامه ریزی و کنترل پروژه با پروژه مایکروسافت 2016، ISO 9001: 2015، و غیره

                             رحیمی . شهرام                 

مهندس صنایع

سرممیز

متخصص مشاوره

مدیر  QA

مدیر برنامه ریزی

طراح سیستم انبار

رحیمی . محمد

مهندسی صنعتی

سرممیز

سرممیز IMS وزارت صنایع

مدیر عامل کیمیا کاووس پژوهان

کارشناس و سرممیز  ACI(کانادا) در اعتباربخشی بیمارستان های خاورمیانه 

          مشتاقی پور . نزهت  

دکترای حرفه ای مدیریت اجرایی(DBA)

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(MBA)

سرممیز

مدیر آموزش                                                                                                                                                                    

تالیف کتاب SFBB و مشارکت در تالیف کتاب استاندارد ISO9001:2015

  رضایی . منان  

مهندس صنایع

مدیر QA

مدیر برنامه ریزی پروژه.

سرممیز / مدرس.

طراحی، راه اندازی، بازرسی و کنترل خطوط تولید.

مشاور، ممیز در زمینه مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه.                                                                                                                 

مدیر عامل شرکت شرکت دارما

تالیف برخی از کتاب ها شامل: IMS، ISO 9001: 2015، ISO 22000: 2005، مایکروسافت پروژه 2016 و غیره.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.