بسـمه تعالـی

بیانیــه خـط مشــی

 

شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت به عنوان مرجع ثبت و صدور گواهینامه شخص ثالث در زمینه سیستم‌های مدیریت تلاش دارد تا با بکارگیری اصول مدیریتی صحیح در جهت خلق فرصت های طلایی و ایجاد نقاط قوت در راستای استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 17021-1:2015 به عنوان ابزار نظام مدیریت خود، محورهای زیر را محقق سازد:

  • اهتمام در کسب رضایت مشتری و ارتقای آن از طریق ارائه خدمات مطلوب و متناسب با انتظارات اصولی مشتریان؛
  • شناسایی ریسک و تهدیدهای سازمان و یافتن راهکارهای مناسب جهت کنترل و عدم وقوع دوباره در سازمان و بررسی و مهار آن؛
  • توسعه سهم بازار از طریق بهبود قابلیت‌های رقابتی؛
  • بکارگیری مطلوب منابع در اختیار و کوشش در جهت گسترش آن‌ها به ویژه منابع انسانی و توسعه آن از طریق ارتقاي سطح    دانش فني كاركنان، مميزان و كارشناسان فني در راستای الزامات فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه؛
  • افزایش دامنه ارائه ی خدمات.

 

در راستای تحقق محورهای فوق الذکر، اروند سامانه پیشگامان صنعت متعهد می‌شود که فعالیت‌های خود را  بر اساس اصول زیر انجام دهد:

  • انجام خدمات ممیزی در نهايت بي طرفي، محرمانگی و با بالاترین کیفیت و هزینه بهینه برای مشتریان؛
  • پایبندی به رعایت اصول اخلاق حرفه ای در ارتباط با فعالیت های کارکنان ، کارشناسان و مشتریان ؛
  • مسئولیت پذیری حرفه ای – اجتماعی و ارتقاء قابلیت اعتماد و اطمینان ؛
  • رعایت مبانی کنترل در عملیات ؛
  • استقرار سیستم خود ارزیابی مطلوب با بهره گیری از کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت ؛