سیستم مدیریت کیفیت (Quality Management System) مجموعه‌ای از فرآیندها، خط‌مشی‌ها، رویه‌ها، اسناد و فرم ها است که ترکیب می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که محصولات یا خدمات شرکت، نیازها و انتظارات مشتری را برآورده می‌کنند.
سیستم مدیریت کیفیت با بهره گیری از ترکیبی از متدها و روش ها و استاندارد های توانسته است نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف سازمان های ایفا نماید.
در این سیستم توجه ویژه ای به نقش کیفیت در ارتقاع رضایت مشتریان داشته است و استاندارد ISO9001 نیز به عنوان شناخته شده ترین رویکرد در حوزه سیستم مدیریت کیفیت شناخته شده است.

مزایای استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان عبارت‌اند از:

  • بررسی فعالیت‌های سازمانی بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی‌های آن؛
  • ایجاد شفافیت در شاخص‌ها و فرایندهای شرکتی و سازمانی؛
  • جلوگیری از دوباره‌کاری‌های معمول، با تعریف فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده؛
  • کاهش هزینه‌های جاری و آتی شرکت یا سازمان؛
  • ایجاد اطمینان و اعتماد در سطوح مختلف سازمان.

اهداف اخذ سیستم مدیریت کیفیت شامل موارد زیر می باشد:

  • اهداف کیفیاهداف استراتژیک و قابل سنجش که اهداف QMS را هدایت می کنند.
  • تمرکز بر رضایت مشترینظارت بر رضایت مشتری از طریق بازخورد، نظرسنجی و روش های دیگر.
  • بهبود مستمرحل مسئله، اقدام اصلاحی و نوآوری سیستم مدیریت کیفیت.

آیا ترکیب انواع سیستم های مدیریت کیفیت امکان‌پذیر است؟

رعایت همه استانداردهای مدیریت کیفیتی که بالاتر عنوان شدند، و حفظ همه اجزای کیفی آن‌ها، در مجموع سیستم جامعی را شکل می‌دهند.
این سیستم در بعضی شرکت‌ها، شامل یک سری اسناد کاغذی، پوسترها، جزوه‌ها و سایر مواد مرتبطی است که در پوشه‌ها نگهداری شده و بایگانی می‌شوند.
بعضی شرکت‌ها هم به انواع مدرن‌تری از سیستم های مدیریت کیفیت روی آورده‌اند که در آن‌ها همه مواد بالا، در قالب دیجیتالی ذخیره شده و شرکت‌ها را قادر می‌سازد موارد مهم را به‌راحتی حفظ کنند.

مجموع اروند سامانه پیشگامان صنعت آماده است تا صنایع مختلف را در بکارگیری این سیستم های جامع یاری نماید.