اروند سامانه پیشگامان صنعت برای برآورده کردن نیازها و ارائه خدمات منحصر به فرد خود آماده است تا اعتبار لازم را در موضوعات مختلف و با همکاری مراجع معتبر و شناخته شده ای  مانند , Gcerti برای مشتریان فرآهم نماید

در این راستا صدور گواهینامه توسط مجموعه اروند سامانه در دوسطح گواهینامه سیستمی که برای انواع سازمان ها صادر می شود و گواهینامه آموزشی که برای افراد و اشخاص صادر می شود به اجرا در خواهد آمد.

گواهینامه های آموزشی

گاهی اوقات شما می خواهید یک دوره را صرفاً برای لذت بردن از یادگیری چیزهای جدید بگذرانید. اما گاهی اوقات برای شغل بهتر، ترفیع یا درخواست کالج باید دوره ای را تکمیل کنید.
گواهی های آموزشی و تایید شده از IPSA می تواند اثبات کند که شما دوره های حرفه ای را با موفقیت پشت سر گذاشته اید و دارنده چنین گواهی هایی می تواند رزومه خوبی در سطح بین المللی برای خود فرآهم نماید.

گواهی سیستم های مدیریت کیفیت
 بسیاری از گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت به طور فزاینده ای برای صنعت و خدمات اهمیت بیشتری پیدا می کنند و هر کسب و کاری باید به دریافت گواهی متناسب با کار خود فکر کند.
IPSA گواهی ISO را از مراجع معتبر و شناخته شده گواهی برای برآورده کردن نیاز مشتریان و ارائه ارزش ارائه می دهد.