Application Form

Selected service(Required)
Executive standard(Required)
Max. file size: 80 MB.

اظهارنامه

الف)به موجب این سند اعلام میدارم که اطلاعات وارد شده در این فرم،معتبر و صحیح میباشد.

ب)متعهد می شوم که با مقررات و شرایط اعلام شده در قرارداد صدور گواهی نامه،موافقت نمایم.

پ)موافقت خود را با پرداخت تمام هزینه ها و دستمزدهای مربوط به فرآیند صدور گواهی نامه اعلام میکنم.

مشتری محترم لطفا پروانه ی تولید،شماره ی ثبت و چارت سازمانی شرکت خود را نیز به همراه فرم،ارائه دهید.

تعداد کارکنان ثبت شده ی شما در این برگه باید با تعداد کارکنان نوشته شده در چارت سازمانی که به این برگه ضمیمه میشود برابر باشد.

اگر پیش از این گواهی نامه ای داشته اید لطفا آن را ثبت نموده و یکی از آن را نیز تحویل دهید.

لطفا در صورت وجود هرگونه سوالی با شماره تلفن های 22714032-021 یا 22714021-021 تماس حاصل فرمایید.