مأموریت و برنامه های راهبردی شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت :
مأموریت اصلی این شرکت حمایت از سازمان ها و مشتریان آنها از طریق عارضه یابی، آموزش اثربخش، رفع مشکلات مدیریتی و سیستمی آنها و تقویت فعالیتهای ارزش افزا میباشد. همچنین افزایش سطح کیفی و یهبود رقابت پذیری محصولات و خدمات سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی، پشتیبانی و ایجاد انگیزه های بهبود مستمر در سیستم های مدیریت و در نهایت صدور گواهینامه های بین المللی در راستای حمایت از تجارت آزاد محصولات در بازار جهانی نیز از دیگر اهداف می باشد.

شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت در راستای ارائه بهترین خدمات آموزشی و ارتقاء فرهنگ مشتری مداری، علاوه بر جلب رضایت مشتریان، ارزش افزوده بیشتری را برای سازمان ایجاد مینماید و همواره به صورت مستمر در برنامه استراتژیك خود موارد زیر را در دستور کار سازمان قرار داده است:
• افزایش میزان رضایتمندی مشتریان
• بکارگیری منابع در اختیار و کوشش در جهت گسترش آنها به ویژه منابع انسانی از طریق ایجاد نظام آموزشی پویا و برنامه های ارتقاء کیفی نیروی انسانی .
• آموزش(سیستمهای مدیریت کیفیت و تکنیكهای مهندسی کیفیت)
• توسعه و پیشبرد نظامهای اطلاعاتی و روشهای انجام کار در سطح سازمان
• ارائه قیمتهای مناسب و کاملاً رقابتی
• ارائه آموزشهای تخصصی فنی و سیستمی در راستای بهبود مستمر فرآیندهای سازمان به مشتریان
• انجام پیش ممیزی، ممیزی نهایی و صدور گواهینامه های محصول و سیستمهای مدیریت کیفیت از مراجع بین المللی معتبر
• ایجاد و تقویت حسن ارتباط با کلیه کارفرمایان
• ارزیابی کیفیت و عملکرد نحوه ارائه خدمات و برخورد با کارکنان از طرف کارفرمایان

• تلاش در جهت ارتقای توان مالی و سودآوری سازمان

چشم انداز:

این شرکت با تکیه بر تجربه و دانش فنی به دست آمده در مدت فعالیت خویش و همچنین با تلاش روزافزون در پی ارتقای سطح فرهنگ استانداردسازی و ایمین سازمان های کشور، با هر فعالیت و هر زمینه فعالیت بوده و همواره برای بهبود شرایط داخلی و خارجی سازمان ها می کوشد تا گامی موثر در پیشرفت کشور نیز برداشته باشد.