تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
مقالات
استاندارد 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

امروزه سیستم های مدیریت زیست محیطی 14001 با تأکید بر توسعه مفاهیم جامع، بخشی ضروری از مدیریت کسب و کار هستند که شامل سازگاری زیست محیطی از زمان ایجاد محصول تا مصرف آن چگونگی وارهایی و یا بازیافت مجدد در چرخه اقتصادی می باشند و آینده کاری سازمان ها اقتصادی را در خصوص مسائل آلوده کننده زیست محیطی تضمین می نمایند چرا که تبعیت از قانون و قانونمندی در انجام فعالیت ها به عنوان کلمه کلیدی این استاندارد خودنمایی می کند.

این استاندارد الزاماتی را برای یک نظام مدیریت زیست محیطی مشخص می نماید تا یک سازمان بتواند خط مشی و اهدافی را با در نظر گرفتن قوانین و سایر الزاماتی که سازمان تقبل کرده و اطلاعات راجع به پیامد های بارز زیست محیطی توسعه و بهبود دهد و کاربرد آن در خصوص جنبه های زیست محیطی شناسایی شده ای است که سازمان می تواند کنترل داشته باشد و بتوان انتظار داشت که بر آنها تاثیر گذار باشد.

برای چه سازمان هایی کاربرد دارد؟

کلیه سازمان ها و مؤسسات اعم از صنعتی، غیر صنعتی، تولیدی، پیمانکاری، ساخت و ساز، نصب و خدماتی که می خواهند تاثیرات سو، فرآینده ایشان را بر محیط زیست کنترل نمایند.

بخشی از فواید اجرا و استقرار استاندارد

کاهش اثرات زیست محیطی مخرب از طریق منظم نمودن فعالیت های زیست محیطی.

اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیت های کاری به دلیل پیروی از همه نیازمندی های قانونی زیست

محیطی که شرکت باید آن را اجرا نماید.

بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان در خصوص توجه به محیط زیست به علت درگیر نمودن مدیریت ارشد و کارکنان و مشارکت آنها در فرآیند های زیست محیطی.

بهبود تصویر سازمان و توانایی رقابتی آن با به کار گیری سیستم مدیریت به عنوان چارچوبی که دربرگیرنده فعالیت ها و توجهات زیست محیطی بوده و با سیستمی مستند رعایت الزامات را تضمین می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 با ما در ارتباط باشید.

دانلود متن کامل استاندارد 14001 ورژن 2015

ایزو 14001

ISO14001:2015

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.