تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
مقالات
استاندارد 16001

استاندارد مدیریت انرژی BS/EN 16001

هدف اصلی از تدوین این استاندارد اروپائی ، کمک به سازمان هاست تا بتوانند با ایجاد سیستمها و فرآیندهای مورد نیاز ، نسبت به بهبود کارائی مصرف انرژی اقدام ورزند.

پیاده سازی این استاندارد در ارتباط با انواع سازمانها در اندازه و درجه بزرگی ،صرفنظرازموقعیت جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی آنها دارای مصداق , معنی می باشد و لذا قابل پیاده سازی خواهد بود.

این استاندارد بعنوان سیستم مدیریت انرژی میتواند بصورت مستقل و یا بصورت همزمان و یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریت در یک سازمان پیاده سازی شود.

برای ایجاد سهولت در استفاده ، ساختار این استاندارد بصورت هماهنگ و مشابه با ساختار استاندارد سیستم زیست محیطی تدوین شده است.

این استاندارد اروپایی , تنها مشتمل بر الزاماتی می باشد که بصورت عینی قابل ممیزی و ارزیابی می باشد . همچنین الزامات قطعی و غیر قابل تغییری ر ا در ارتباط با عملکرد انرژی سازمان ، فراتر از آن چیزی که در خط مشی انرژی سازمان اظهار شده و همچنین سازمان برای برآورده سازی قوانین مرتبط مجبور به رعایت آنها می باشد تعیین نمی نماید . لذا ، دو سازمانی که دارای عملکردی مشابه ولی نتایج عملکردی متفاوت در حوزه انرژی هستند ، هر دو می توانند نسبت به رعایت الزامات این استاندارد و در نهایت دریافت گواهینامه مرتبط اقدام ورزند . پذیرش استاندارد EN 16001  منجر به ایجاد یک فرآیند بهبود مستمر می گردد که در نهایت سازمان را بسوی بهبود مصرف انرژی هدایت می نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ISO16001 با ما در ارتباط باشید.

دانلود متن فارسی کامل استاندارد 16001 ورژن 2009

ایزو 16001

ISO16001:2009

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.