تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
مقالات
دستورالعمل استفاده از لوگو

دستورالعمل استفاده از لوگو

1- مشتريان شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت بايد لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت را دقيقاً به شكلي كه از سوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت ارايه مي شود به همراه نام استاندارد مربوطه به كارگيري نمايد و تغيير در آن اعمال ننمايد. مشتريان مي توانند لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت را در رنگ هاي موردنظر خود به كارگيري نمايند.

2- این لوگو نباید روی محصول یا بسته بندی محصول که توسط مشتری دیده می شود و یا به هر طریقی که مفهوم انطباق محصول از آن برداشت می شود، به کار رود.

 دارنده گواهي نامه بايد براي موارد زير از شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت تاييديه اخذ نمايد:

الف) چگونگي و روشي كه لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت براي موارد تبليغاتي، بسته بندي كلي محصولات، برچسب هاي اطلاعاتي يا دستورالعمل استفاده به كار گرفته مي شود.

ب) هر روش ديگري كه به كار گرفته مي شود. در اين موارد، مدير صدور گواهي نامه، نحوه قابليت رديابي لوگوي به كار گرفته شده را به گواهي نامه مربوطه مورد بررسي قرار داده و در صورت برآورده شدن الزامات تاييديه را صادر مي نمايد.

3- مشتريان بايد از لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت فقط در موارد مندرج در دامنه كاربرد گواهي نامه اخذ شده، استفاده نمايند.

4- مشتريان بايد از بكارگيري لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت به تنهايي (بدون ذكر نام استاندارد در پايين لوگو) خودداري نمايند.

5- حق مشتريان در استفاده از لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت و گواهي نامه مربوطه در شرايط زير فوراً به پايان خواهد رسيد:

  • مشتريان در اعلام تغييرات حائز اهميت در سيستم هاي مديريتي خود، به مركز قصور ورزند.
  • استفاده از لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت  بر روي گزارشات آزمون آزمايشگاه،‌ كاليبراسيون يا بازرسي
  • استفاده ناصحيح از گواهي نامه يا لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت (به طور مثال به كارگيري گواهي نامه در خارج از دامنه كاربرد و يا عدم ذكر دامنه كاربرد در تبليغات)
  • به كارگيري لوگوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت بر روي محصولات يا بسته بندي محصول به گونه ای که مفهوم انطباق محصول از آن برداشت شود.
یادآوری : درخصوص استفاده از لوگو یا نشان استاندارد دفاعی برای محصولات منطبق با استاندارد IPSA CERT مربوطه استفاده از نشان ویا لوگو با اخذ مجوز از شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت بلامانع است.
  • ممانعت ورزيدن از انجام مميزي هاي مراقبتي در بازه هاي زماني مجاز شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت
  • ابطال گواهي نامه به علت نتايج مميزي هاي مراقبتي

6- مشتريان نبايد از هر روشي كه منجر به افزايش تعداد گواهي نامه هاي صادره شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت شود (به طور مثال كپي، پرينت، اسكن ...) استفاده نمايند. 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.