تلفن : 22714021 - 9821+

مقالات

13 اشتباه مهلک مدیران

چکیده کتاب 13 اشتباه مهلک مدیران

این کتاب در مورد تکمیل مهارت های رهبری و مدیریت، در راستای پیشگیری از اشتباهات رایجی است که مدیران درباره ی کارکنان تحت کنترل خود، انجام می دهند. در حقیقت مدیران از زمانی که قابیل سعی کرد هابیل را تحت سلطه ی خود قرار دهد ، چنین اشتباهاتی را مرتکب شد ه اند.

این اشتباهات اگر برای شما خطرناک نباشد، برای مؤسسه شما مهلک می باشد، اما اگر بدانید این خطاها چه هستند نباید هیچگاه چنین اشکال هایی در ماهیت، روش و قضاوت اداره ی خود داشته باشید . خوشبختانه این اشتباه ها خیلی زیاد هم نیستند و من فقط سیزده اشتباه مهلک را شناخته ام. در میان صد مؤسسه ای که گروه "فورچون" در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا با آنها کار مشاوره انجام داده است، ما با دقت تمام اشتباه های رایجی را که در شرایط کاری سخت اتفاق می افتد، فهرست بندی کرد ه ایم . عبارت هایی که برای تشریح این موقعیت ها به کار می رود، متفاوت هستند. اما مشکلات شناسایی شده کم هستند.

این کتاب سیزده تله رایج را طوری نشان می دهد که هرگز دوباره گرفتار آن نشوید.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 3
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1398/05/12
  • تعداد مشاهده : 1740 بار
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.