تلفن : 22714021 - 9821+

فیلم آموزشی کلاس استاندارد 22000 و HACCP

 جلسه اول

https://himasys.com/ISO22000S1 
  جلسه دوم نوبت صبح

https://himasys.com/ISO22000S2p1
 جلسه دوم نوبت عصر

https://himasys.com/ISO22000S2p2 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.