شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت

نماینده انحصاری مراجع بین المللی جهت صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت و گواهینامه های آموزشی در ایران می باشد. این مجموعه با تجربه ای قریب به ده سال و با هدف فعالیت های تخصصی در زمینه ارائه خدمات آموزشی، ثبت و صدور و گواهینامه های سیستمهای مدیریتی و محصول، مورد نیاز واحدهای صنعتی و خدماتی کشور بر اساس استانداردهای معتبر و مرتبط جهانی، منطقه ای و ملی تأسیس گردیده و فعالیت می کند.
شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت، نماینده انحصاری  شرکت GCERTI تحت اعتبار  KAB کره جنوبی و IAS آمریکا در ایران می باشد.

فعالیت ها و خدمات:
شرکت  اروند سامانه پیشگامان صنعت در راستای ارائه بهترین خدمات در زمینه کلیه سیستم های مدیریت کیفیت و مهندسی صنعت و با توجه به بهره مندی این شرکت از کارشناسان مجرب و متخصص سیستمهای یاد شده، در ابتدا در زمینه آموزش سیستمهای مدیریت کیفیت شروع به انجام وظیفه نمود و بر اساس تصمیم مدیریت، در حال حاضر تمام تلاش خود را برای دستیابی به ارائه تخصصی ترین خدمات در زمینه آموزش،ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس آخرین استانداردهای منتشر شده و به شرح ذیل، معطوف نموده است:
الف) ارائه خدمات آموزش وصدور گواهینامه سیستم های مدیریتی شامل:
– سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
– سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
– سیستم مدیریت یکپارچه IMS
– سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO 22000:2018

– سیستم سنجش رضایتمندی/مدیریت شکایات مشتریان ISO 10004:2018 /ISO 10002:2018
– سیستم مدیریت پروژه استانداردهای ISO 21502:2020 & ISO 10006
ب) خدمات آموزشی
شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت، مجری برگرازی سمینارها، دوره ها و تورهای آمورشی تخصصی در کلیه سطوح مدیریتی و تخصصی در داخل و خارج از کشور به همراه ارائه گواهینامه از مراجع صادر کننده گواهینامه های آموزشی بین المللی می باشد.
 برگزاری دورههای بین المللی سرممیزی کلیه استانداردهای مدیریتی اعم از:
ISO 9001:2015ISO 14001:2015,OHSAS 18001:2007ISO 22000:2018ISO/IEC 27000:2014 ثبت شده درRAB-QSA)Exemplar globlal) تحت اعتبارآمریکا- آسیا و استرالیا.
 این شرکت تنها شرکت ایرانی ثبت شده در سایت RAB-QSA)Exemplar globlal) ،آسیا و استرالیا می باشد.
(شرکت اروند سامانه نماینده رسمی RAB-QSA)Exemplar globlal) آسیا در ایران می باشد.)