برنامه آموزشی یکساله دکتری مدیریت کسب و کار

Doctor of Business Administration

DBA

(دکتری مدیریت کسب و کار)

 مقدمه

 هدف این آموزش حرفه‌ای در مدیریت کسب و کار این است که به شرکت کنندگان فرصتی برای مشارکت در مباحث تئوری و عملب موجود در فضای کسب و کار داده شود تا بتوانند عملکرد های حرفه ای را در بالاترین سطح مدیریتی توسعه و ارائه دهند. این دوره یک برنامه عملی و مبتنی بر تحقیق های صورت گرفته در تجارت است. این دوره همچنین به عنوان محتوایی برای مدیران میانی و ارشد سازمان ها طراحی شده است تا بتوانند دید اجرایی خود را با مباحث علمی روز دنیا در حوزه مدیریت تطبیق دهند و موجبات ارتقاء بیشتر در زمینه های دانش نظری و عملی را فرآهم آورند.

برنامه دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)

  این فرصت را برای دانش پژوهان به ارمغان می آورد که با داشتن بالاترین سطح و درک تحصیلات تکمیلی در زمینه کسب و کار و مدیریت، بدون وقفه به حرفه ی مورد نظر خود دست یابند. این دوره با هدف ارائه زمینه های عملی در کسب و کار برتر و آموزش های تحقیقاتی و کاربردی توسط برنامه های درسی پیشنهادی دقیق و مبتنی بر تحقیقات علمی روز دنیا و قابل انعطاف برای مدیران ارشد و کارشناسان کسب و کار برنامه‌ریزی شده است.

 مزایای مهم این دوره:

_آموزش پژوهشگر در مطالعات مدیریت (مهارت های نظری و روش های شناختی)

_ مهارتهای طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی یا در نظر گرفتن گرایش های عملی

_ ایجاد یک شبکه دانشگاهی با اساتید و دیگر محققان و نامزدهای دوره دکترای مدیریت کسب و کار

_ آمورش مهارت در ارائه مقالات بین المللی در سمینارها و کنفرانس ها

_ امکان تحقیق پروژه های تحقیقاتی/بهبود روند پروژه های سازمان

طرح کلی

 ساعت دوره

عنوان دوره

16

 رهبری کارآفرینی

20

 اصول رهبری

16

 آینده پژوهی

12

مدیریت برند

16

هوش تجاری

12

 تحلیل کسب و کار

16

بحران و تداوم کسب و کار

20

 مدیریت تجارت بین الملل

16

اقتصاد کلان

20

 سرمایه گذاری سهام

16

مدیریت منابع انسانی

20

 رفتار سازمانی

20

 مدیریت پروژه

16

 مدیریت تحول

20

 مدل های کسب و کار

24

 بازاریابی دیجیتال

20

 مربیگری کسب و کار

50

  کارگاه آموزشی پایانی