ISO 22716

شیوه های تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی_ دستورالعمل‌های مربوط به شیوه های تولید کالا

پیشگفتار

 ایزو (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از سازمان های استاندارد ملی (سازمانهای عضوISO) در سراسر جهان است. کار این سازمان تهیه استانداردهای بین‌المللی است که معمولا از طریق کمیته‌های فنی ISO  صورت می پذیرد. هر مرجع عضو سازمان بین‌المللی استاندارد حق دارد در موضوعاتی که در آن علاقه‌مند است و از طریق کمیته فنی تشکیل می شوند یک نماینده داشته باشد. در این راستا سازمان های دولتی و غیردولتی که با ایزو ارتباط دارد نیز حق مشارکت دارند. ایزو با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی  (IEC) در تمامی موارد استانداردسازی الکتروتکنیکی همکاری نزدیک دارد.

استانداردهای بین المللی مطابق با قوانین مندرج در بخش ۲ دستورالعمل  ISO / IEC تهیه شده است. وظیفه اصلی کمیته‌های فنی، تهیه استانداردهای بین المللی است. پیش نویس های استانداردهای بین المللی تصویب شده توسط کمیته‌های فنی برای رای گیری در اختیار نهادهای عضو قرار می گیرد.

تاییدیه انتشار یک استاندارد بین المللی مستلزم تایید حداقل ۷۵ درصد از اعضای است که رای میدهند. توجه به این قوانین از این رو است که برخی از عناصر این مدارک ممکن است موضوع حقوق بشر و ثبت اختراع باشند. ایزو هیچ مسئولیتی در قبال شناسایی هیچ یک یا همه این حقوق ثبت اختراع نخواهد داشت.  ISO 22716 توسط کمیته فنی لوازم آرایشی و بهداشتی تهیه شده است.  این نسخه ویرایش شده به منظور شفاف‌سازی بیشتر است که شامل تغییراتی در زیر شاخه های ۱۱۲۳ و ۲۱۱ است.

مقدمه

هدف از این دستورالعمل ها ارائه راهنمایی در مورد شیوه های تولید محصولات و کالاهای آرایشی بهداشتی است. این دستورالعمل ها برای صنایع آرایشی و بهداشتی تهیه و تدوین شده است و پاسخگو نیازهای خاص این بخش است. این دستورالعمل ها توصیه های سازمانی و کاربردی و در رابطه با مدیریت عوامل انسانی، فنی و اداری موثر بر کیفیت محصول ارائه می‌دهد. این دستورالعمل ها به منظور وصول تا ترابری محصولات تدوین شده است. علاوه بر این ما می‌توانیم از این دستورالعمل ها به منظور رسیدن این مدارک به اهداف خود استفاده کنیم.

تا یک “اصل” به هر بخش اصلی اضافه شود. شیوه های تولید کالا و توسعه عملی مفهوم تضمین کیفیت را میتوان از طریق توسعه فعالیتهای کارخانه دریافت کرد که این شیوه ها بر اساس ارزیابی عملکرد صحیح ریسک قضاوت می شود. هدف دستورالعمل های شیوه های تولید کالاهای آرایشی بهداشتی تعریف فعالیت‌هایی است که سازمان ها را قادر می سازد محصولاتی را تولید کنند که ویژگیهای تعریف شده را برآورده می‌کند. مستندسازی بخش جدایی ناپذیر از شیوه های تولید کالا است.

دامنه

در این استاندارد بین المللی دستورالعمل هایی برای تولید، کنترل، ذخیره سازی و ارسال محصولات آرایشی بهداشتی ارائه شده است.  این دستورالعمل ها جنبه های کیفی محصول را پوشش می‌دهند اما به طور کلی جنبه های ایمنی را برای پرسنل کارخانه و جنبه های حفاظت از محیط زیست را تحت پوشش قرار نمی دهد. جنبه های ایمنی و زیست محیطی از وظایف درونی شرکت است و می‌تواند توسط قوانین و مقررات محلی اداره شود. این دستورالعمل ها برای فعالیت های تحقیقی توزیع و توسعه محصولات نهایی قابل اجرا نیستند.


.