مدیریت تغییر: چارچوبی برای حل مشکلات و طراحی راه حل

آنچه که دانش پذیران در این دوره خواهند آموخت:

صرف نظر از نوع صنعت یا محل فعالیت، مدیران در تمام سطوح، بیشتر وقت خود را صرف دستو پنچه نرم کردن با مشکلات می کنند تا اینکه بخواهند فرصت ها یا تغییرات مدیریت را تعقیب کنند. با این حال، در بیشتر مواقع هیچ روش مدیریتی مناسب در سازمان ها وجود ندارد تا به مشکلات رسیدگی کنند، میتوان این چنین برداشت کرد که ایجاد مزیت‌های رقابتی وجود ندارد و قطعا برای رسیدگی به هر دو مورد ذکر شده یک ابزار واحد نیز وجود ندارد. این نوع مدیریت، سازمان ها را قادر میسازد تا درک مشترکی از گام های حیاتی داشته باشند، طبق این سند بهتر است برای غلبه بر مشکلات از فرصت ها به صورت کارآمد استفاده شود. این برنامه بر زمان تغییرات اساسی و مهم که بین تعریف اهداف راهبردی و حرکت است، تمرکز میکند تا به این اهداف دسترسی بیابد. این دوره رهبران را قادر میسازد تا تغییرات را مدیریت کنند، و بهره‌وری مطلوب را برای دنبال کنندگان آسان تر کنند.

مزایای این دوره :

 چارچوبی که در این دوره منحصر به فرد خواهید آموخت، راهبردها و ابزارهای زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

  • بتوانید اهداف جدید را با استفاده از یک فرایند ثابت شده که اجرا را آسانتر می‌کند، دنبال کنید.
  • بتوانید با استفاده از یک چهارچوب سرعت کامل کردن استاندارد اصلی را ارتقا دهید.
  • بتوانید نقشه های کاربردی شناخته شده را برای هر مرحله از چهارچوب در نظر بگیرید و مشخص کنید.
  • شما قادر خواهید بود بر یک ابزار مدیریتی طراحی شده برای توانمند سازی حل مسئله، رده‌بندی الزامات راهبردی و اجرای چندین ابعاد راهبردی تسلط داشته باشید.

 همچنین این دوره شما را قادر خواهد ساخت:

  • با انجام دادن بیاموزید و در حین تکمیل چهارچوب در گروه های کوچک تر تجربه کسب کنید

موضوعات تحت پوشش

  • معرفی کردن حل مسئله
  • یادگیری و تجزیه تحلیل اینکه چگونه هشت مرحله اصلی در حل مسئله و تصمیم گیری را به مرحله اجرا در بیاوریم.
  • درک ارزش ایجاد شده توسط “زمان انتظار” که بین شناسایی و حل مشکل وجود دارد و همچنین این انتظار را میتوان بین ایجاد و اجرای راهبردی دریافت.
  • دانش درونی اجرای این طرح که به عنوان راهبرد و ابزاری است برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف.
  • مرور ابزارها، قالب ها، تکنیک ها و پرسش های هدفمند، برای هریک از این هشت مرحله چار چوب.

مخاطبان:

 این برنامه برای رهبرانی با حداقل دو سال سابقه مدیریتی طراحی شده است. شرکت کنندگانی که به دنبال کسب تئوری و عمل از طریق چارچوب حل مسئله و تصمیم گیری های کاربرپسندانه هستند، از این برنامه و بهره زیادی خواهند برد.