برنامه آموزشی یک ساله ارشد مدیریت کسب و کار

MBA

مقدمه

هدف اصلی این دوره انتقال مفاهیم علمی روز در حوزه مدیریت کسب و کار به افرادی است که می خواهند نقشی اجرایی در فضای کسب و کار داشته باشند.

 محتویات دوره ارشد مدیریت کسب و کار طیف گسترده ای از موضوعات مدیریت مرتبط، مانند امور مالی شرکت، محیط کسب و کار جهانی، رهبری، بازاریابی و ارتباطات، اقتصاد و سیاست های اقتصادی را پوشش میدهد. در طول تحصیل، دانش پذیران به پروژه های کاربردی محور دسترسی پیدا می کند و می آموزند که این برنامه درسی را، مستقیماً در کسب و کار واقعی شان اعمال کنند.

 تمامی موارد درسی طراحی شده این دوره  از استانداردهای بالایی برخوردار است و توسط اساتید مختلف دانشگاه های مطرح جهان ارائه می گردد از جمله در این زمینه نیز همکاری هایی با دانشگاه های امیرکبیر و دانشگاه تهران در ایران صورت پذیرفته است.

اساتید ایپسا توجه دانش پژوهان را با متدهای روز دنیا جلب می کند و به آنها انگیزه می دهند تا از تجربه تدریس با کیفیت بالا لذت ببرند و این امر موجب پیشرفت حرفه‌ای و شغلی متقاضیان این دوره ها می گردد.

مزایای مهم این دوره

_ ایجاد شرایط کاربردی برای مدیریت نظریه ها

_ درک و کسب جامع و استراتژیک از کسب و کار

_ به کارگیری تفکر خلاقانه و نوآورانه

_درک کارآفرینی در عمل

_کسب ذهنیت مشارکتی

 

طرح کلی

 

 ساعت دوره

 

 عنوان دوره

 

24

مدیریت راهبردی

18

مهارت حل مسئله

20

مهارت مذاکره

18

 هوش هیجانی

24

مدیریت بازاریابی

24

مدیریت مالی و حسابداری

24

اقتصاد خرد

24

مهارت تصمیم گیری

20

تفکر راهبردی

24

تئوری طراحی سازمانی

30

کارگاه آموزشی