دوره مدیریت راهبردی پیشرفته

آنچه شما خواهید آموخت:

 اگر به نقطه عطفی در حرفه خود رسیده اید که در آن تصمیمات راهبردی مهمی می گیرید، دوره مدیریت راهبردی پیشرفته می تواند شما را برای تصمیمات سخت در موقعیت های چالش بر انگیز آماده نماید. این دوره مانند ابزار و چهارچوبی است، که توسعه راهبردی کسب و کار در فضای رقابتی را در اختیار شما قرار می دهد. در این دوره شما می آموزید که چگونه با مدل کسب و کار یکپارچه و پایدار، مزیت های راهبردی خود را به حداکثر برسانید و در صنعت کسب و کار خود تحول ایجاد کنید. با شرکت در این دوره شما قادر خواهید بود ضمن تجزیه تحلیل روابط پویا، سهم بازار کسب و کار را گسترش دهید و در رابطه با انواع مدل های مالی مختلف کسب و کار، بینشی درست و عمیق به دست آورید. از طریق مجموعه‌ای از موارد تجاری، بحث های تعاملی، ارائه ها و تمرین های گروهی که به دقت طراحی شده اند، خواهید آموخت که چه چیزی سازمان های پیشرو را از نظر راهبردهای رقابتی و مدیریتی برتری می بخشد.

 مزایای این دوره:

_ایجاد یک راهکار تجاری طبق مزایای  اقتصاد پایدار همسو با عوامل عملیاتی طرح ریزی خواهید کرد

_  مدل کسب و کار خود را با استفاده از ابزارها و تکنیک های آزمایش شده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید

_ گزینه های راهبردی کسب و کار را با استفاده از زبان و مفاهیمی که میتوانید برای ایجاد زمینه های خرید به کار ببرید، به اشتراک بگذارید.

 _خود را برای طیف کاملی از چالش‌ها و فرصت‌های راهبردی که مدیران با آن روبرو هستند، آماده کنید.

 

موضوعات تحت پوشش

_طراحی و تحلیل مدل های کسب و کار

_ ارزیابی چشم انداز رقابتی که شامل پی بردن به انواع  مدل‌های کسب و کار است

_شناسایی منابع هزینه پایدار و مزیت های متمایز

_ ارزیابی اثرات مالی و مسیرهای مختلف سودآوری

_ ارتباط جذب محصول با مدل های راهبردی درآمد و سرمایه گذاری

_ اتصال محرک های عملیاتی و راهبردهای مخارج

_ ایجاد آمادگی برای راهبردهای اختلالی و همسوی مجدد سازمانی

مخاطبان

 این برنامه برای افراد زیر ایده آل است:

_رهبران ارشدی که می‌خواهند بینش جدیدی را در مورد راهبردهای کسب و کار، پویایی بازار و مزیت‌های رقابتی کسب کنند.

_ برای رهبرانی که نقش ها و مسئولیت های جدیدی برایشان تعریف شده است که مستلزم پیش‌بینی پیامدهای پیچیده است و به دنبال آن به تصمیمات راهبردی احتیاج دارند.

_متخصصان راهبردی و امور مالی که قصد دارند جعبه ابزار خود را در زمینه طراحی و پویایی کسب و کار گسترش دهند.