تلفن : 22714021 - 9821+

دسترسی سریع
استاندارد 10006

ایزو 10006

پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

مزایای استاندارد ISO 10006 

1. داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
2. مدیریت بهتر هزینه پروژه
3. بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
4. مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
5. مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
6. استفاده بهینه از منابع سازمان
7. جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
8. کنترل ریسکهای پروژه
9. مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
10. ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت
11. رسیدن به کیفیت تعیین شده در پروژه

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت می باشد.